måndag 24 oktober 2016

Hållbar stadsbyggnad

År 8 fick ett uppdrag från Kungsbacka kommun. De skulle göra förslag på hur Voxlöv, ett närliggande område som skulle bebyggas. Se första bilden.
Åtta grupper arbetade intensivt med att bygga och beskriva sina tankar. Ett viktigt kriterium var att det skulle vara hållbart ur ett miljö, socialt och ekonomiskt perspektiv. En grupp utsågs till vinnare och fick bra omdömen för sin tydliga miljöprofil.


torsdag 13 oktober 2016

Musikskapande

Vi skall tillverka maracas av plastflaskor. Flaskorna är skänkta av föräldrar vars barn dricker näringsdryck.

(Carina Andersson, lärare i musik åk 2-3)