torsdag 14 december 2017

Skapa i plast

Eleverna i åk 3 har som tradition en Nobelfest med mat och prisutdelning i litteratur, fred och skapande och konstruktion.

Årets tema var plastens påverkan på vår miljö.

Eleverna ritade och konstruerade olika saker som mänskligheten skulle kunna dra nytta av. Det enda materialet de fick använda var plast.

Det blev en helt fantastisk Nobelvecka där fantasin fick flöda.

(Cina Andersson, åk 3)